Wildbeheereenheid Haarlemmermeer en omstreken

Wildbeheer als onderdeel van natuurbeheer ook in de polder

Waarom jagen?

De jacht bestaat al zolang er mensen zijn. Vroeger moesten de mensen jagen om aan vlees te komen en ze gebruikten de huiden van de dieren als kleding. Mensen moesten jagen om te overleven. 

Dat is tegenwoordig niet meer zo. Voor veel mensen is jagen een besteding van vrije tijd geworden. Een jager is graag in de natuur, hij zorgt voor het wild. Hij zal ook in het veld te vinden zijn als het jachtseizoen gesloten is, wanneer er dus niet gejaagd mag worden.

Bij een jager staat het wildbeheer voorop, niet het schieten van het wild. Maar om te voorkomen dat er te veel wild is of in het geval bepaalde dieren schade aanrichten aan andere dieren of aan gewassen is afschot in die gevallen gewenst.

Jagers moeten in het bezit zijn van een jachtakte. De politie geeft alleen een jachtakte af als de aanvrager:

 • minstens 18 jaar is
 • geslaagd is voor het jachtexamen
 • WA-verzekerd is voor de jacht
 • aan kan tonen dat hij/zij een jachtveld in Nederland heeft
 • geen strafblad heeft 

Jager worden

Voor jacht, faunabeheer en schadebestrijding gelden strenge regels. Daarom dient men een pittige jachtopleiding te volgen en te slagen voor het examen. Tijdens deze opleiding komt aan de orde: 

 • kennis van de flora en fauna 
 • kennis van de wet- en regelgeving
 • de verschillen tussen jacht, beheer en schadebestrijding
 • veilige omgang met een wapen 
 • schietvaardigheid 

De jachtopleiding wordt georganiseerd door de Stichting Jachtopleidingen Nederland.

Jachtseizoen

Het jachtseizoen voor de wildsoorten staat hieronder per soort aangegeven. Dit geldt van zonsopkomst tot zonsondergang, behoudens de jacht op de wilde eend, die is toegestaan van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsopgang. Op zon- en feestdagen wordt er niet gejaagd.

 • Haas van 15 oktober tot en met 31 december
 • Wilde eend van 15 augustus tot en met 31 januari
 • Fazantenhaan van 15 oktober tot en met 31 januari
 • Fazantenhen van 15 oktober tot en met 31 december

Konijn en houtduif staan op de vrijstellingslijst en mogen het hele jaar bejaagd/bestreden worden.

De kraai en kauw zijn landelijk vrijgesteld en kunnen eveneens het gehele jaar beschoten worden.