Wildbeheereenheid Haarlemmermeer en omstreken

Wildbeheer als onderdeel van natuurbeheer ook in de polder

Welkom op de website van de Wildbeheereenheid Haarlemmermeer en Omstreken

Op onze website kunnen leden en andere geïnteresseerden kennis nemen van de activiteiten, de voorlichting en de doelstellingen van deze vereniging. Een vereniging die het lokale wildbeheer organiseert en faciliteert.

Wat is een wildbeheereenheid?

Een wildbeheereenheid (WBE) is een samenwerkingsverband tussen verschillende jagers en jachtopzieners in een bepaald gebied. Zij bundelen hun kennis en gegevens en de verzamelde informatie wordt gebruikt voor het opstellen van een faunabeheerplan. Het faunabeheerplan wordt door de Faunabeheereenheid (FBE) opgesteld.

Een werkgebied van een WBE is ongeveer 5.000 hectare of meer. De WBE's zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. De WBE Haarlemmermeer heeft een werkgebied van circa 19.000 hectare.

Wat doet een wildbeheereenheid?

De taken van een WBE liggen op het gebied van instandhouding, bescherming en verzorging van fauna en verantwoord jagen. Een WBE werkt op lokaal niveau zodat een directe relatie is gewaarborgd met de omgeving waarin de dieren leven. Een greep uit deze taken:

  • Volgens het zogenaamde 'wise use principe' bejagen van de vijf bejaagbare soorten
  • Voorkomen en bestrijden van wildschade in samenwerking met grondgebruikers en eigenaren
  • Houden van faunatellingen en inventarisaties
  • Opstellen, uitvoeren en evalueren van faunabeheerplannen
  • Aanleg en instandhouding van wildakkers en rust(ige) gebieden
  • Houden van toezicht op illegale vuilstort en stroperij
  • Weidevogelbescherming en nestmarkering (bescherming)
  • Geven van voorlichting over flora en fauna

Natuurbeheer is samenwerking

Hoewel men soms anders zou denken, jagers en natuurbeschermers streven hetzelfde doel na: het behoud en bescherming van natuur. Op veel fronten werken ze dan ook al samen, zoals in de faunabeheereenheden. Verder is er regelmatig overleg over weidevogels, terugdringen van exoten en het voorkomen van schade aan gewassen met vogelbeschermingsgroepen en agrariërs. En natuurlijk is er het contact met de (lokale) overheden over het beheren van het wild in de natuur.